Pozemky Česko

ČeskyEnglish

Rekreační areál Kostomlaty pod Milešovkou

Pozemky Česko Katalog pozemků

Rekreační areál Kostomlaty pod Milešovkou

Rekreační areál Kostomlaty pod Milešovkou

Základní informace o pozemku:

 • Stav: volné
 • Lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
 • Typ vlastnictví: soukromé
 • Rozloha: 24085 m2
 • Typ: Ostatní
 • Využití: bydlení, drobné podnikání, řemeslná výroba, jiné, ubytovací prostory, nevyužíváno
 • Nachází se v chráněném území: ano
 • Obsahuje ekologickou zátěž: ne
 • Záplavová zóna: ne

Inženýrské sítě a vybavenost:

 • Voda
 • Užitková voda
 • Elektřina 230V
 • Elektřina 400V
 • Vysokonapěťová elektřina
 • Přípojka plynu
 • Dálkové vytápění
 • Kanalizace
 • Datové sítě
 • Vodní cesta

Dostupnost pozemku:

 • 7 od silnice 1. třídy
 • 10 od dálnice
 • 2 od zastávy busu
 • 7 od zastávky vlaku
 • 74 od letiště
 • 29 od nejbližších hranic
Nezávazná poptávka

Rekreační areál Kostomlaty pod Milešovkou

Areál Kostomlaty pod Milešovkou tvoří ucelený soubor nemovitostí (staveb, pozemků a trvalých porostů). Nemovitost se nachází v krásném prostředí lesů Českého Středohoří, poblíž obce Kostomlaty pod Milešovkou, odkud je k areálu příjezd po zpevněné asfaltové komunikaci. 

Areál tvoří oplocený funkční celek s dále uvedenými stavbami, pozemky a lesnímy porosty. Do areálu je zavedena kabelová přípojka el.produ s odběrným místem o příkonu 3x100 A a pevná tel.linka. Zdrojem pitné vody je pramenná jímka. 

Hlavní stavbou areálu je rozestavěný objekt hotelového typu. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími a půdorysem ve tvaru písmene ,,L".

Založení objektu je provedeno na masivních základových pasech a deskách ze železobetonu. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z pálených cihelných, svisle děrovaných bloků. Stropní konstrukce jsou z předpínaných železobetonových dutinových panelů typu SPIROL tl.30cm.

Dispozičně je objekt rozdělen na dvě křídla s vestibulem a schodištěm u prostřed. V jednom křídle je v každém podlaží středová chodba a z ní na obě strany orientované pokoje. V druhém křídle je v přízemí budoucí kuchyně se zázemím, sklady potravin, sociální zařízení zaměstnanců, nákladní výtah a jídelna. V druhém podlaží se nachází prostorná hala, recepce, kancelář, sklady a manipulační prostory a čtyři společenské místnosti. Ve třetím podlaží tohoto křídla jsou prostory pro klubovnu, salonek, tři apartmány a byt správce. Pokoje orientované do dvora směrem k rybníku mají lodžie.

Celkově lze charakterizovat stupeň rozestavěnosti objektu jako dokončená hrubá stavba, která byla zahájena v roce 1989. Od té doby je stavba stále udržována, dokončené rekonstrukce jsou zajištěny proti povětrnostním vlivům, nechátrají a jsou v bezzávadném stavu.

Základní údaje hlavní stavby: zastavěná plocha 748 m², obestavěný prostor 8 440 m².

Další stavbou, která je součástí nabízené nemovitosti, je vedle stojící přízemní objekt bývalé ubytovny a školícího střediska, který je staršího data a při stavbě nového objektu sloužil jako ubytovna pro dělníky.

Základní údaje vedlejší stavby: zastavěná plocha 464 m², obestavěný prostor 2 011 m².

Pozemky mají celkovou rozlohu 24 085 m², z toho je 9 216 m² lesa se vzrostlými stromy.

Jedná se o velmi zajímavou, dobře dostupnou nemovitost v blízkosti budoucí rekreační oblasti. Jde o výhodnou investici do nemovitosti rozmanitého využití. 

Vhodné využití: např. domov důchodců, lze využít dotačních titulů. Dále vhodné využití penzion, hotel apod. Vzhledem k poloze objektu a krásného prostředí se jedná o jedinečnou nabídku.

Prodejní cena 12 500 000 Kč

Rekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod MilešovkouRekreační areál Kostomlaty pod Milešovkou

Lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou

NAHORU