Pozemky Česko

ČeskyEnglish

Pozemky Česko O projektu

Co znamená brownfield ?

Brownfield (z angličtiny, česky „hnědé pole“) je urbanistický termín označující nevyužívané území. Může se jednat o jednotlivé budovy, komplexy budov, areály s budovami nebo jen plochy bez budov. Patří sem nevyužívané zemědělské a průmyslové stavby a areály, nevyužité dopravní stavby a skladové prostory (haly i deponie), prázdné administrativní budovy a kulturní centra, nevyužitá nákupní centra, ale i nevyužité obytné budovy - vše, co není užíváno. Jako ekvivalent pro výraz „brownfield“ používá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR název „deprimující zóna“. Mezi odvozené pojmy patří blackfield (angl. černé pole), což je označení pro lokality s extrémně vysokými kontaminacemi půdy, podzemních a povrchových vod i dalších složek životního prostředí, které jsou zásadní překážkou pro jejich nové využití.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Startup projekt  ,,POZEMKY ČESKO"

Projekt „Pozemky Česko“ vznikl jako Startup na základě nedostatečných možností prezentace stávajících průmyslových nemovitostí a brownfieldů, jejichž majitelé údržbou přicházejí o značné prostředky a nové využití nemovitosti je kdesi v nedohlednu. Pro možné investory je nabízení takových nemovitostí klasickou cestou přes realitní kanceláře většinou nezajímavé, jelikož si je sami aktivně v záplavě konvenčních nemovitostí nevyhledávají, a proto bohužel zůstává většina brownfieldů a opuštěných průmyslových zón takříkajíc na ocet, což je jistě veliká škoda, protože skýtají stále obrovský potenciál.

Naše databáze, jež se specializuje výhradně na oblast investičních nemovitostí, si klade za svůj primární cíl přehlednost a vysokou variabilitu hledaných atribut, aby bylo pro investora jednoduché vyhledat si průmyslovou nemovitost nejvíce odpovídající jeho požadavkům. Navíc dodatečnými formami prezentace nemovitostí, a to jak standardní reklamou, tak i jejich představováním na investičních veletrzích, rapidně navyšujeme atraktivitu v očích investora a tím i případnou bonitu nemovitosti pro jejího majitele.

Dále, přestože to není naším hlavním cílem, bychom rádi touto cestou oživili jak staré chátrající budovy a napomohli jim vdechnout nový život, tak v neposlední řadě svou činností přispěli k uplatnění českých pracovníků v těchto nově oživených průmyslových objektech.

Čím se zabýváme: 

- průmyslové zóny

- průmyslové nemovitosti

- brownfieldy

- greenfieldy

- nájemní haly

- historické nemovitosti 

Dlouholeté zkušenosti v oblasti investic a revitalizaci brownfieldů přinesly opakovaná hořká zjištění, že momentální řešení situace opuštěných a nevyužívaných průmyslových nemovitostí je vysoce neefektivní a tudíž z toho jednoznačně vyplynula touha tento stav změnit.

Celý projekt je tedy směřován ke zprostředkování uzavírání co nejvýhodnějších kontraktů mezi investorem a majitelem nemovitosti, přičemž se snažíme o to, aby byl oboustranně výhodný a atraktivní. Naším hlavním cílem je, jak už bylo řečeno výše, vrácení života tam, kde už jednou prosperoval a možná mnohdy zbytečně zanikl.

 

Těšíme se na spolupráci

Mgr. Aleš Tallowitz - majitel společnosti

|
|
|
|

NAHORU